Loading...

việc làm khách sạn

  1. HÀ NỘI Yêu Cầu Trình Độ Tiếng Nhật Cho Công Việc Lễ Tân Khách Sạn Biết Tiếng Nhật Là Bao Nhiêu?

    Yêu cầu trình độ tiếng Nhật cho công việc này là bao nhiêu? Thông thường lễ tân khách sạn biết tiếng Nhật chủ yếu quan tâm đến khả năng giao tiếp trong môi trường khách sạn là chủ yếu nên yêu cầu tiếng Nhật không quá cao và có tính đặc thù riêng. Việc có chứng chỉ ngoại ngữ N3, N4 là điều rất...
Top