Loading...

que thử dải nhiệt

  1. thaothat

    HCM Những địa chỉ bán que thử dải nhiệt hiệu quả nhất

    Que thử dải nhiệt trong ngành may được dùng để đo nhiệt độ khi ép keo lên vải hoặc kết hợp với thiết bị test keo mex để kiểm tra độ kết dính của keo dựng và vải. Que thử dải nhiệt có nhiều dãy nhiệt độ khác nhau để lựa chọn. Que thử dải nhiệt có chức năng đo nhiệt độ khi ép keo vải. Trong...
Top