Loading...

phục vụ phòng

  1. HCM Học nghiệp vụ phục vụ phòng ở đâu là tốt?

    NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ PHÒNG Đây là nghề mở rộng cho mọi đối tượng với độ tuổi lên đến gần 60. Các khách sạn quốc tế rất coi trọng quy trình kỹ thuật làm vệ sinh buồng/phòng vì đây là một trong những yếu tố quyết định sự hài lòng của khách hàng trong thời gian lưu trú. Có thể khẳng định, vệ sinh và...
  2. HCM Học nghiệp vụ phục vụ phòng tại trường Trung Cấp Việt Giao để có thêm cơ hội việc làm cao

    NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ PHÒNG Nghiệp vụ phục vụ Phòng là nghề mở rộng cho mọi đối tượng với độ tuổi lên đến gần 60. Hệ thống các khách sạn trong nước cũng như quốc tế rất coi trọng quy trình kỹ thuật làm vệ sinh buồng/phòng. Đây là một trong những yếu tố quyết định sự hài lòng của khách hàng trong...
Top