Loading...

phao cứu hộ

  1. HẬU GIANG Phao cứu hộ nhựa có phản quang

    Các tỉnh đồng bằng Sông Cửu long là nơi có hệ thống sông ngòi, kênh gạch nhiều nhất cả nước, với vị trí địa lý như thế rất thích hợp cho hoạt động giao thương đường thủy phát triển. Bên cạnh đó chúng ta cũng phải tuân thủ theo pháp luật về việc bảo đảm an toàn giao thông đường thủy như trang bị...
Top