Loading...

nghiệp vụ hướng dẫn viên

  1. HCM Tuyển Sinh Lớp Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Viên Du Lịch, Cấp Thẻ Nđ/qt

    THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH Trường Cao Đẳng Văn Lang Hà Nội thông báo tuyển sinh khóa học Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch theo chương trình của Tổng cục du lịch như sau: 1. Đối tượng tham dự: a. Hướng dẫn viên Quốc tế: - Học viên là những người có...
Top