Loading...

máy tách nhãn tự động

  1. thaothat

    HCM Chuyên bán các loại máy tách nhãn tự động hiệu quả cao

    Máy tách nhãn tự động tách những tờ nhãn ra khỏi cuộn để hỗ trợ cho dây chuyền tách dán nhãn sản phẩm nhanh hơn. Máy tách nhãn điều chỉnh được kích thước cuộn nhãn và tốc độ tách. Đặc điểm chung của máy tách nhãn tự động: - Máy tách nhãn thực hiện tự động tách nhãn từ cuộn. - Điều chỉnh được...
Top