Loading...

hosting thương mại điện tử

  1. TOÀN QUỐC [BKHOST.vn] - Mối Quan Hệ Giữa Tên Miền Và Hosting

    Dịch vụ Hosting và tên miền: Domain là địa chỉ của website còn hosting là nơi để lưu trữ tất cả mọi dữ liệu của website. Chúng là hai dịch vụ khác nhau nhưng lại có mối quan hệ mật thiết với nhau, là thành phần vô cùng quan trọng bắt buộc phải có khi muốn xây dựng một website hoàn chỉnh. Nếu...
Top