Loading...

hải quan

  1. HCM Khóa đào tạo cấp chứng chỉ khai hải quan điện tử

    Địa chỉ học Khóa đào tạo cấp chứng chỉ khai hải quan điện tử ở đâu tại hcm? Kính gửi: Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan điện tử và thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải quan Căn cứ thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 quy định các môn thi...
Top