Loading...

đồng phục bảo hộ lao động

  1. TOÀN QUỐC Đồng phục phòng sạch chống tĩnh điện TYVEC hàn quốc

    Đồng phục phòng sạch chống tĩnh điện là loại quần áo đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa bụi và vi khuẩn, các chất sinh ra từ cơ thể con người. hạn chế đến mức tối đa việc gây ô nhiễm trong các phòng đòi hỏi sự sạch sẽ cao như trong ngành y tế, thí nghiệm, dược phẩm, sản xuất chất bán...
  2. HÀ TĨNH Đồng phục xây dựng chất lượng toàn quốc

    Xây dựng là một trong những ngành chủ chốt trong mục tiêu công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Do nhu cầu xây các công trình, nhà cửa, văn phòng ngày càng nhiều nên lực lượng lao động trong ngành ngày càng gia tăng. Do môi trường lao động nguy hiểm và nhiều rủi ro nên trong suốt quá trình...
Top