Loading...

con lân

  1. TOÀN QUỐC Tượng Kỳ lân đá phong Thủy

    Tượng Kỳ Lân đá – linh vật mang lại điềm lành, trường thọ, thái bình và thịnh vượng. Kỳ lân – một trong bốn linh vật cao quý: Long, Lân, Quy, Phụng. Lân là con cái, còn con đực gọi là Kỳ, gọi chung là Kỳ Lân. Kỳ Lân là một con vật có đầu nửa Rồng nửa Thú, nó chỉ có một sừng, do nó không húc ai...
Top