Loading...

chuyên viên

  1. HCM Khóa bồi dưỡng cấp chứng chỉ Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

    Khóa bồi dưỡng cấp chứng chỉ Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên ở đâu tại HCM? Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức Nhà nước địa phương đủ điều kiện thi nâng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính và...
Top