Loading...

chứng chỉ du lịch

  1. HCM Tuyển Sinh Khóa Đào Tạo Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Du Lịch

    Nhằm tạo điều kiện cho học viên, sinh viên có thêm nhiều cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ du lịch lữ hành, trang bị cho học viên, sinh viên những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; Bổ sung chứng chỉ - đổi thẻ hành nghề hướng dẫn viên du lịch cho học viên đủ điều kiện; Công...
  2. HCM Tuyển Sinh Lớp Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Viên Du Lịch, Cấp Thẻ Nđ/qt

    THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH Trường Cao Đẳng Văn Lang Hà Nội thông báo tuyển sinh khóa học Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch theo chương trình của Tổng cục du lịch như sau: 1. Đối tượng tham dự: a. Hướng dẫn viên Quốc tế: - Học viên là những người có...
Top