Loading...

chứng chỉ an toàn

  1. TOÀN QUỐC Hồ Sơ Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề An Toàn Lao Động

    VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ thường xuyên tổ chức lớp học an toàn lao động cấp chứng chỉ an toàn lao động theo quy định mới nhất của chính phủ. Học viên tham gia các khóa học đào tạo Chứng Chỉ An Toàn Lao Động cần biết những nội dung cơ bản sau: 1. Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề an toàn lao...
Top