Loading...

chủ doanh nghiệp

  1. HCM Kiểm soát nội bộ dành cho Chủ doanh nghiệp, start up Việt

    Khóa học kiểm soát nội bộ online trên giamdoc.net giúp doanh nghiệp định hình tổ chức, thiết lập cơ chế vận hành với hệ thống kế hoạch & báo cáo toàn diện, triển khai hoạt động kiểm soát nội bộ hữu hiệu, ngừa rủi ro, nâng cao hiệu lực quản trị điều hành … Đối tượng học viên: các CEO, start up...
Top