phukhoatap

Lady TAP - Quầy thuốc Phụ Khoa - Chuyên trang tư vấn, cung cấp các sản phẩm sức khỏe để phục vụ bệnh nhân hàng đầu. Với đội ngũ nhân Dược Sĩ Đại Học viên tư vấn và phục vụ nhiệt tình chúng tôi cam kết mang lại những giá trị đích thực trong ngành Dược phẩm đến các bệnh nhân.
Sinh nhật
Tháng tám 2
Website
https://phukhoatap.com/
Địa chỉ
Hà Nội

Liên hệ

Facebook
quaythuocphukhoa
Twitter
khoa_tap

Các danh hiệu

  1. 5

    Keeps coming back

    30 messages posted. You must like it here!
  2. 1

    First message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Bên trên