ngochuyentrang

Nếu coi mỗi cuốn sách là một người tình thì mình có vẻ là một đứa lăng nhăng kì quặc. Hẹn hò với sách để khỏa lấp cô đơn, kết thúc "cuộc tình" với cuốn này là vội vã lao đi tìm một "người tình" mới, cũng cuồng nhiệt, cũng đậm sâu, nhưng dù thế nào, vẫn không thể thôi luyến lưu những "người tình" cũ
Giới tính

Người theo dõi

Các danh hiệu

  1. 2

    Somebody likes you

    Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
  2. 1

    First message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Bên trên