Bài viết mới trong hồ sơ


Chào admin, người đăng bài viết ở link trên đả mạo danh và dùng số đt của mình để phá, mình không có nhu cầu tìm bạn hay gì cả, admin vui lòng xoá bài giúp mình để không bị ảnh hưởng. Cám ơn admin
Nhờ admin xoá hẳn giúp mình bài viết

Nó thật sự ảnh hưởng tới mình khi cứ xuất hiện ở google search
Bên trên