Loading...
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Văn Duy 83

Thành viên mới
Tham gia
13/5/17
Bài viết
90
Tuổi
38
Mình là Văn Duy, sinh năm 1983, hiện ở Hà Nội.
Mình là người sống khép kín, có nhu cầu cao và không biết chia sẻ cùng ai.
Mong muốn tìm bạn gái tâm sự, chia sẻ, và hơn thế nữa.
Dao động từ 30 - 60 phút, tùy sở thích của bạn gái.
Khỏe mạnh, lịch sự, sạch sẽ, không ràng buộc.
Vui lòng liên hệ (Lã Bố lái Phi Thuyền) email: labolaiphithuyen@gmail.com
 

Văn Duy 83

Thành viên mới
Tham gia
13/5/17
Bài viết
90
Tuổi
38
Mình là Văn Duy, sinh năm 1983, hiện ở Hà Nội.
Mình là người sống khép kín, có nhu cầu cao và không biết chia sẻ cùng ai.
Mong muốn tìm bạn gái tâm sự, chia sẻ, và hơn thế nữa.
Dao động từ 30 - 60 phút, tùy sở thích của bạn gái.
Khỏe mạnh, lịch sự, sạch sẽ, không ràng buộc.
Vui lòng liên hệ (Lã Bố lái Phi Thuyền) email: labolaiphithuyen@gmail.com
 

Văn Duy 83

Thành viên mới
Tham gia
13/5/17
Bài viết
90
Tuổi
38
Mình là Văn Duy, sinh năm 1983, hiện ở Hà Nội.
Mình là người sống khép kín, có nhu cầu cao và không biết chia sẻ cùng ai.
Mong muốn tìm bạn gái tâm sự, chia sẻ, và hơn thế nữa.
Dao động từ 30 - 60 phút, tùy sở thích của bạn gái.
Khỏe mạnh, lịch sự, sạch sẽ, không ràng buộc.
Vui lòng liên hệ (Lã Bố lái Phi Thuyền) email: labolaiphithuyen@gmail.com
 

Văn Duy 83

Thành viên mới
Tham gia
13/5/17
Bài viết
90
Tuổi
38
Mình là Văn Duy, sinh năm 1983, hiện ở Hà Nội.
Mình là người sống khép kín, có nhu cầu cao và không biết chia sẻ cùng ai.
Mong muốn tìm bạn gái tâm sự, chia sẻ, và hơn thế nữa.
Dao động từ 30 - 60 phút, tùy sở thích của bạn gái.
Khỏe mạnh, lịch sự, sạch sẽ, không ràng buộc.
Vui lòng liên hệ (Lã Bố lái Phi Thuyền) email: labolaiphithuyen@gmail.com
 

Văn Duy 83

Thành viên mới
Tham gia
13/5/17
Bài viết
90
Tuổi
38
Mình là Văn Duy, sinh năm 1983, hiện ở Hà Nội.
Mình là người sống khép kín, có nhu cầu cao và không biết chia sẻ cùng ai.
Mong muốn tìm bạn gái tâm sự, chia sẻ, và hơn thế nữa.
Dao động từ 30 - 60 phút, tùy sở thích của bạn gái.
Khỏe mạnh, lịch sự, sạch sẽ, không ràng buộc.
Vui lòng liên hệ (Lã Bố lái Phi Thuyền) email: labolaiphithuyen@gmail.com
 

Văn Duy 83

Thành viên mới
Tham gia
13/5/17
Bài viết
90
Tuổi
38
Mình là Văn Duy, sinh năm 1983, hiện ở Hà Nội.
Mình là người sống khép kín, có nhu cầu cao và không biết chia sẻ cùng ai.
Mong muốn tìm bạn gái tâm sự, chia sẻ, và hơn thế nữa.
Dao động từ 30 - 60 phút, tùy sở thích của bạn gái.
Khỏe mạnh, lịch sự, sạch sẽ, không ràng buộc.
Vui lòng liên hệ (Lã Bố lái Phi Thuyền) email: labolaiphithuyen@gmail.com
 

Văn Duy 83

Thành viên mới
Tham gia
13/5/17
Bài viết
90
Tuổi
38
Mình là Văn Duy, sinh năm 1983, hiện ở Hà Nội.
Mình là người sống khép kín, có nhu cầu cao và không biết chia sẻ cùng ai.
Mong muốn tìm bạn gái tâm sự, chia sẻ, và hơn thế nữa.
Dao động từ 30 - 60 phút, tùy sở thích của bạn gái.
Khỏe mạnh, lịch sự, sạch sẽ, không ràng buộc.
Vui lòng liên hệ (Lã Bố lái Phi Thuyền) email: labolaiphithuyen@gmail.com
 

Văn Duy 83

Thành viên mới
Tham gia
13/5/17
Bài viết
90
Tuổi
38
Mình là Văn Duy, sinh năm 1983, hiện ở Hà Nội.
Mình là người sống khép kín, có nhu cầu cao và không biết chia sẻ cùng ai.
Mong muốn tìm bạn gái tâm sự, chia sẻ, và hơn thế nữa.
Dao động từ 30 - 60 phút, tùy sở thích của bạn gái.
Khỏe mạnh, lịch sự, sạch sẽ, không ràng buộc.
Vui lòng liên hệ (Lã Bố lái Phi Thuyền) email: labolaiphithuyen@gmail.com
 

Văn Duy 83

Thành viên mới
Tham gia
13/5/17
Bài viết
90
Tuổi
38
Mình là Văn Duy, sinh năm 1983, hiện ở Hà Nội.
Mình là người sống khép kín, có nhu cầu cao và không biết chia sẻ cùng ai.
Mong muốn tìm bạn gái tâm sự, chia sẻ, và hơn thế nữa.
Dao động từ 30 - 60 phút, tùy sở thích của bạn gái.
Khỏe mạnh, lịch sự, sạch sẽ, không ràng buộc.
Vui lòng liên hệ (Lã Bố lái Phi Thuyền) email: labolaiphithuyen@gmail.com
 

Văn Duy 83

Thành viên mới
Tham gia
13/5/17
Bài viết
90
Tuổi
38
Mình là Văn Duy, sinh năm 1983, hiện ở Hà Nội.
Mình là người sống khép kín, có nhu cầu cao và không biết chia sẻ cùng ai.
Mong muốn tìm bạn gái tâm sự, chia sẻ, và hơn thế nữa.
Dao động từ 30 - 60 phút, tùy sở thích của bạn gái.
Khỏe mạnh, lịch sự, sạch sẽ, không ràng buộc.
Vui lòng liên hệ (Lã Bố lái Phi Thuyền) email: labolaiphithuyen@gmail.com
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Loading...

ĐANG GIẢM GIÁ

Loading...
Top