Loading...

HCM Đây cho thuê người yêu hay tình 1 đêm - dành cho các bạn nữ !!

coolboy123

Thành viên tích cực
Tham gia
4/5/20
Bài viết
299
Thích
1
Tuổi
24
- Mình xin tự giới thiệu bản thân 1 chút : Mình sn 96 , quê ở Long an , hiện sinh sống ở tphcm , cao 1m72 nặng 65kg , da rám nắng săn chắc vì có bơi lội và thể thao , khuôn mặt ưa nhìn , không hút thuốc và rượu bia , nên cơ thể sạch sẽ lành mạnh , nay đăng bài viết này để dành cho các bạn nữ muốn thuê người yêu , bạn trai hay muốn tìm 1 tình bạn tình 1 đêm để tâm sự .. nói ra hết những buồn phiền thầm kín trong cuộc sống !
- Yêu cầu : nghiêm túc , tôn trọng nhau và cuộc sống riêng tư của nhau , bạn nữ nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp qua zalo của mình : 09.815.tám.chín.không.ba.một
Xin lỗi mình không tiếp các bạn nam , nên đừng giả làm nữ và làm phiền .. Cảm ơn !!
 

coolboy123

Thành viên tích cực
Tham gia
4/5/20
Bài viết
299
Thích
1
Tuổi
24
- Mình xin tự giới thiệu bản thân 1 chút : Mình sn 96 , quê ở Long an , hiện sinh sống ở tphcm , cao 1m72 nặng 65kg , da rám nắng săn chắc vì có bơi lội và thể thao , khuôn mặt ưa nhìn , không hút thuốc và rượu bia , nên cơ thể sạch sẽ lành mạnh , nay đăng bài viết này để dành cho các bạn nữ muốn thuê người yêu , bạn trai hay muốn tìm 1 tình bạn tình 1 đêm để tâm sự .. nói ra hết những buồn phiền thầm kín trong cuộc sống !
- Yêu cầu : nghiêm túc , tôn trọng nhau và cuộc sống riêng tư của nhau , bạn nữ nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp qua zalo của mình : 09.815.tám.chín.không.ba.một
Xin lỗi mình không tiếp các bạn nam , nên đừng giả làm nữ và làm phiền .. Cảm ơn !!
 

coolboy123

Thành viên tích cực
Tham gia
4/5/20
Bài viết
299
Thích
1
Tuổi
24
- Mình xin tự giới thiệu bản thân 1 chút : Mình sn 96 , quê ở Long an , hiện sinh sống ở tphcm , cao 1m72 nặng 65kg , da rám nắng săn chắc vì có bơi lội và thể thao , khuôn mặt ưa nhìn , không hút thuốc và rượu bia , nên cơ thể sạch sẽ lành mạnh , nay đăng bài viết này để dành cho các bạn nữ muốn thuê người yêu , bạn trai hay muốn tìm 1 tình bạn tình 1 đêm để tâm sự .. nói ra hết những buồn phiền thầm kín trong cuộc sống !
- Yêu cầu : nghiêm túc , tôn trọng nhau và cuộc sống riêng tư của nhau , bạn nữ nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp qua zalo của mình : 09.815.tám.chín.không.ba.một
Xin lỗi mình không tiếp các bạn nam , nên đừng giả làm nữ và làm phiền .. Cảm ơn !!
 

coolboy123

Thành viên tích cực
Tham gia
4/5/20
Bài viết
299
Thích
1
Tuổi
24
- Mình xin tự giới thiệu bản thân 1 chút : Mình sn 96 , quê ở Long an , hiện sinh sống ở tphcm , cao 1m72 nặng 65kg , da rám nắng săn chắc vì có bơi lội và thể thao , khuôn mặt ưa nhìn , không hút thuốc và rượu bia , nên cơ thể sạch sẽ lành mạnh , nay đăng bài viết này để dành cho các bạn nữ muốn thuê người yêu , bạn trai hay muốn tìm 1 tình bạn tình 1 đêm để tâm sự .. nói ra hết những buồn phiền thầm kín trong cuộc sống !
- Yêu cầu : nghiêm túc , tôn trọng nhau và cuộc sống riêng tư của nhau , bạn nữ nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp qua zalo của mình : 09.815.tám.chín.không.ba.một
Xin lỗi mình không tiếp các bạn nam , nên đừng giả làm nữ và làm phiền .. Cảm ơn !!
 

coolboy123

Thành viên tích cực
Tham gia
4/5/20
Bài viết
299
Thích
1
Tuổi
24
- Mình xin tự giới thiệu bản thân 1 chút : Mình sn 96 , quê ở Long an , hiện sinh sống ở tphcm , cao 1m72 nặng 65kg , da rám nắng săn chắc vì có bơi lội và thể thao , khuôn mặt ưa nhìn , không hút thuốc và rượu bia , nên cơ thể sạch sẽ lành mạnh , nay đăng bài viết này để dành cho các bạn nữ muốn thuê người yêu , bạn trai hay muốn tìm 1 tình bạn tình 1 đêm để tâm sự .. nói ra hết những buồn phiền thầm kín trong cuộc sống !
- Yêu cầu : nghiêm túc , tôn trọng nhau và cuộc sống riêng tư của nhau , bạn nữ nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp qua zalo của mình : 09.815.tám.chín.không.ba.một
Xin lỗi mình không tiếp các bạn nam , nên đừng giả làm nữ và làm phiền .. Cảm ơn !!
 

coolboy123

Thành viên tích cực
Tham gia
4/5/20
Bài viết
299
Thích
1
Tuổi
24
- Mình xin tự giới thiệu bản thân 1 chút : Mình sn 96 , quê ở Long an , hiện sinh sống ở tphcm , cao 1m72 nặng 65kg , da rám nắng săn chắc vì có bơi lội và thể thao , khuôn mặt ưa nhìn , không hút thuốc và rượu bia , nên cơ thể sạch sẽ lành mạnh , nay đăng bài viết này để dành cho các bạn nữ muốn thuê người yêu , bạn trai hay muốn tìm 1 tình bạn tình 1 đêm để tâm sự .. nói ra hết những buồn phiền thầm kín trong cuộc sống !
- Yêu cầu : nghiêm túc , tôn trọng nhau và cuộc sống riêng tư của nhau , bạn nữ nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp qua zalo của mình : 09.815.tám.chín.không.ba.một
Xin lỗi mình không tiếp các bạn nam , nên đừng giả làm nữ và làm phiền .. Cảm ơn !!
 

coolboy123

Thành viên tích cực
Tham gia
4/5/20
Bài viết
299
Thích
1
Tuổi
24
- Mình xin tự giới thiệu bản thân 1 chút : Mình sn 96 , quê ở Long an , hiện sinh sống ở tphcm , cao 1m72 nặng 65kg , da rám nắng săn chắc vì có bơi lội và thể thao , khuôn mặt ưa nhìn , không hút thuốc và rượu bia , nên cơ thể sạch sẽ lành mạnh , nay đăng bài viết này để dành cho các bạn nữ muốn thuê người yêu , bạn trai hay muốn tìm 1 tình bạn tình 1 đêm để tâm sự .. nói ra hết những buồn phiền thầm kín trong cuộc sống !
- Yêu cầu : nghiêm túc , tôn trọng nhau và cuộc sống riêng tư của nhau , bạn nữ nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp qua zalo của mình : 09.815.tám.chín.không.ba.một
Xin lỗi mình không tiếp các bạn nam , nên đừng giả làm nữ và làm phiền .. Cảm ơn !!
 

coolboy123

Thành viên tích cực
Tham gia
4/5/20
Bài viết
299
Thích
1
Tuổi
24
- Mình xin tự giới thiệu bản thân 1 chút : Mình sn 96 , quê ở Long an , hiện sinh sống ở tphcm , cao 1m72 nặng 65kg , da rám nắng săn chắc vì có bơi lội và thể thao , khuôn mặt ưa nhìn , không hút thuốc và rượu bia , nên cơ thể sạch sẽ lành mạnh , nay đăng bài viết này để dành cho các bạn nữ muốn thuê người yêu , bạn trai hay muốn tìm 1 tình bạn tình 1 đêm để tâm sự .. nói ra hết những buồn phiền thầm kín trong cuộc sống !
- Yêu cầu : nghiêm túc , tôn trọng nhau và cuộc sống riêng tư của nhau , bạn nữ nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp qua zalo của mình : 09.815.tám.chín.không.ba.một
Xin lỗi mình không tiếp các bạn nam , nên đừng giả làm nữ và làm phiền .. Cảm ơn !!
 

coolboy123

Thành viên tích cực
Tham gia
4/5/20
Bài viết
299
Thích
1
Tuổi
24
- Mình xin tự giới thiệu bản thân 1 chút : Mình sn 96 , quê ở Long an , hiện sinh sống ở tphcm , cao 1m72 nặng 65kg , da rám nắng săn chắc vì có bơi lội và thể thao , khuôn mặt ưa nhìn , không hút thuốc và rượu bia , nên cơ thể sạch sẽ lành mạnh , nay đăng bài viết này để dành cho các bạn nữ muốn thuê người yêu , bạn trai hay muốn tìm 1 tình bạn tình 1 đêm để tâm sự .. nói ra hết những buồn phiền thầm kín trong cuộc sống !
- Yêu cầu : nghiêm túc , tôn trọng nhau và cuộc sống riêng tư của nhau , bạn nữ nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp qua zalo của mình : 09.815.tám.chín.không.ba.một
Xin lỗi mình không tiếp các bạn nam , nên đừng giả làm nữ và làm phiền .. Cảm ơn !!
 

coolboy123

Thành viên tích cực
Tham gia
4/5/20
Bài viết
299
Thích
1
Tuổi
24
- Mình xin tự giới thiệu bản thân 1 chút : Mình sn 96 , quê ở Long an , hiện sinh sống ở tphcm , cao 1m72 nặng 65kg , da rám nắng săn chắc vì có bơi lội và thể thao , khuôn mặt ưa nhìn , không hút thuốc và rượu bia , nên cơ thể sạch sẽ lành mạnh , nay đăng bài viết này để dành cho các bạn nữ muốn thuê người yêu , bạn trai hay muốn tìm 1 tình bạn tình 1 đêm để tâm sự .. nói ra hết những buồn phiền thầm kín trong cuộc sống !
- Yêu cầu : nghiêm túc , tôn trọng nhau và cuộc sống riêng tư của nhau , bạn nữ nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp qua zalo của mình : 09.815.tám.chín.không.ba.một
Xin lỗi mình không tiếp các bạn nam , nên đừng giả làm nữ và làm phiền .. Cảm ơn !!
 
Loading...

ĐANG GIẢM GIÁ

Loading...
Top