Loading...

xóa bài đăng

  1. Nhờ Admin Xóa Tất Cả Các Bài Viết, Bài Đăng Có Sđt Bên Dưới

    Tình hình là mình có thằng bạn, nó đăng nhiều bài nhưng lại dùng số của mình, minh bị gặp rắc rối rất nhiều, nhờ ad xóa tất cả các bài đăng có số mobi sau : không chín không chín 4 sáu sáu 2 không 6, ad có thể lên google search số đt là ra các bài đăng. Nếu không thể xử lí được thì mình chỉ còn...
Top