Loading...

xác minh danh tính

  1. Trần Tuấn Đạt

    Cách mở khóa tài khoản facebook bắt xác minh danh tính ( Lỗi Checkpoint )

    Hướng dẫn cách mở khóa tài khoản FaceBook bị xác minh danh tính Gần đây, người dùng FB ở Việt Nam bị bắt xác minh danh tính xảy ra rất nhiều và thường xuyên. Và có rất nhiều lý do khiến Facebook yêu cầu các bạn xác minh danh tính như: Có người báo cáo bạn nhỏ hơn 13 tuổi, báo cáo bạn dùng tên...
Top