Loading...

viện gút

  1. Viện Gút Hải Dương Lừa Đảo

    Mọi người lưu ý, cái Viện Gút Hải dương là bọn lừa đảo đấy các bạn. Nó thực ra là 1 công ty tư nhân trách nhiệm hữu hạn lấy tên là Viện gút chứ Nhà nước Việt Nam mình không hề thành lập cái viện nào tên là Viện gút cả. Bọn này tập hợp mấy đứa học trung cấp y học cổ truyền rồi nhăm nhăm bán thực...