Loading...

vat ly

  1. Đời Người Chỉ Có 2 Thứ Có Thể Trông Chờ

    Trên con đường đời dài đằng đẵng, vạn sự đều chỉ có thể trông chờ ở bản thân mình. Tiền tài, quyền thế, danh lợi quay đầu lại đều là hư vô. Duy chỉ có nhân phẩm và sự nỗ lực của con người mới là điều thực sự có thể trông đợi. Vào giữa năm Đạo Quang, trong một bức thư viết cho các em trai của...