Loading...

tứ thập nhi bất hoặc

  1. Admin

    Đời Người Có Bao Nhiêu Giai Đoạn Theo Khổng Tử?

    Khổng Tử chia con người ra làm các giai đoạn chính: Ngô Thập Hữu Ngũ Nhi Chí Vu Học Trong câu "ngô thập hữu ngũ nhi chí vu học," chúng tôi thấy có mấy chữ cần phải được giải-thích để giúp các bạn trẻ hiểu cho rõ. Chữ "hữu" có nghĩa là "thêm" (thập hữu ngũ: mười thêm năm, tức là 15), chữ "chí"...