Loading...

trồng khoai tây

  1. Yêu Cầu Điều Kiện Ngoại Cảnh Trồng Khoai Tây

    Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh trồng khoai tây Đất và chất dinh dưỡng -Đất và độ pH: +Khoai tây là loại cây trồng có thích nghi rộng đến nhiều loại đất và độ pH. Tuy nhiên trồng khoai tây trên đất cát pha, đất phù sa bên sông và đất thịt nhẹ, tơi xốp, tầng canh tác dày, giàu chất dinh dưỡng...