Loading...

trồng củ cải

  1. Trồng Củ Cải

    kỹ thuật trồng cải củ Đất và phân bón: -Đất: Đất nhỏ, tơi xốp, giàu chất dinh dưỡng, mặt đất bằng phẳng, tầng đất trồng trọt phải dày và sạch cỏ dại. Quy cách luống gieo: Tùy theo phương pháp gieo và tập quán canh tác, chiều rộng luống có thể từ 1,2-1,5m, chiều cao luống 35-40cm, rãnh luống...