Loading...

trị hen suyễn

  1. nguyentu1087

    công dụng trị hen suyễn của Đỗ Nhược

    Đỗ nhược với công dụng chủ trị hen suyễn. Đỗ nhược còn gọi là đỗ hành, đỗ liên, bạch liên, bạch linh, nhược chi, thuộc họ mã đâu linh, có thể lấy rễ hoặc cả thân cây làm thuốc. Do chứa chất safrole và phenol như đỉnh hương nên có mùi thơm, thân của nó không cao, lá cổ hình tim rộng hoặc hình quả...