Loading...

tong dai

  1. Tư Vấn Xây Dựng Hệ Thống Tổng Đài Call Contact Center

    Khái niệm trung tâm liên hệ khách hàng (Contact Center) ngày càng được nhắc đến nhiều. Ở Việt Nam, dịch vụ này có bước phát triển đột biến theo sự phát triển của hạ tầng và các dịch vụ viễn thông, nhu cầu về các trung tâm liên hệ khách hàng tại Việt Nam được đánh giá là rất có tiềm năng, xuất...
Top