Loading...

tim nguoi ay

  1. HCM Người lạ ơi . . .

    Anh ngược đường , ngược nắng để yêu em...! ● Ngược phố tan tầm , ngược chiều gió thổi...! •• Ngược lòng mình tìm về nông nổi •• Lãng du vô định cánh chim trời ...❔ Tôi ở đây còn người nơi đâu??
Top