Loading...

tiểu không tự chủ

  1. Triệu Chứng Tiểu Không Tự Chủ

    Tiểu không tự chủ là một vấn đề phổ biến và thường lúng túng. Các mức độ nghiêm trọng của các phạm vi tiểu không tự chủ từ đôi khi rò rỉ nước tiểu khi ho hoặc hắt hơi đến có sự thôi thúc đi tiểu rất bất ngờ và mạnh. Tiểu không tự chủ ảnh hưởng đến hoạt động hằng ngày, hãy không ngần ngại đi khám...