Loading...

thụ tinh trong ống nghiệm

  1. Những Điều Về Thụ Tinh Trong Ống Nghiệm Có Thể Bạn Chưa Biết

    Có một số thắc mắc ngoài lề bên cạnh các thông tin chuyên môn về thụ tinh trong ống nghiệm như : Việc được chọn giới tính con sinh ra có được luật pháp cho phép tại Việt Nam ?, và nếu muốn chọn con thì chi phí sẽ tăng thêm bao nhiêu ?. Một số câu hỏi về các bước chuẩn bị cũng như con cái có khác...