Loading...

thu sóng wifi cho máy tính để bàn

  1. Thu Wifi Cho Máy Tính Để Bàn, Điều Đơn Giản!!!

    Bạn vẫn đang sử dụng máy tính để bàn, tuy nhiên để kết nối internet bạn phải sử dụng dây mạng. Khi máy cây đặt ở tầng 2 trở đi thì việc đi dây mạng có thể làm mất mỹ quan ngôi nhà của bạn. Đồng thời, khi mạng dây bị đứt bạn không thể tận dụng phát wifi từ smartphone để tiếp tục công việc còn...