Loading...

thẳng tính

  1. Thẳng Tính

    Thẳng tính, có phải là nghĩ gì nói đó? Thẳng tính là nói ra suy nghĩ của mình, không để trong bụng. Thẳng tính dĩ nhiên được xem là một đức tính, trái ngược đức tính này là lươn lẹo và thiếu trung thực. Như trên giải thích thì thẳng tính có hai phần, phần một là nóivà phần hai là suy nghĩ của...