Loading...

tạo mùi thơm

  1. hongnhung2410

    Tìm kiếm phương pháp tạo mùi thơm phòng

    Các mẹ cho em hỏi. Chuyện là hôm trước em dắt con em đi chơi ở savico. vừa vào cửa thấy mùi khá thơm em cũng không biết mùi gì. Nhà em cũng hay qua đây nhưng gần đây mới thấy có mùi. hỏi mấy anh bảo vệ bảo là hôm trước người ta đến lắp cái máy tạo mùi gì đó ở trên trần. con em cũng thấy thích...
Top