Loading...

tác hại thuốc nhuộm tóc

  1. Lời Khuyên Cho Những Ai Muốn Loại Bỏ Tóc Bạc

    Hội chứng tóc bạc sớm thường không gây hại cho sức khỏe, thế nhưng nó có thể tạo bực tức, khó chịu nhất là những người trẻ. Do đó, việc nhuộm màu cho mái tóc bạc là lý do chính đáng. Sau đây là vài lời khuyên cho những ai muốn loại bỏ tóc bạc. Lưu ý khi nhuộm lần đầu Nếu mới nhuộm lần đầu...
Top