Loading...

từ lóng trong tiếng anh giao tiếp

  1. bongsara

    50 từ và cụm từ lóng tiếng Anh thông dụng

    Khi học tiếng Anh, bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều muốn làm chủ ngôn ngữ này. Một trong những phương tiện cực kỳ hữu hiệu giúp ta đạt được mục đích trên là từ và cụm từ lóng tiếng Anh. Từ và cụm từ lóng tiếng Anh “làm mềm” ngôn ngữ của bạn, giúp bạn giao tiếp dễ gần, tự nhiên và “bản xứ” hơn...
Top