Loading...

suy ngam

  1. Mọi Chuyện Hãy Tìm Nguyên Nhân Từ Bản Thân Mình

    Chúng ta thân sống tại xã hội, cũng giống như một người lái xe trên đường, đường có lúc thẳng lúc cong, lúc bằng phẳng nhưng cũng có lúc gập ghềnh. Khi gặp sự cố không may bị ngã xuống hố, thì nên xem lại bản thân mình đã đi không cẩn thận thay vì trách cách cái hố nằm không đúng chỗ… Có một...
Top