Loading...

sức khỏe và tuổi già

  1. Sức Khỏe Và Tuổi Già

    Sức khỏe và tuổi già Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tất yếu. Tuổi già sức yếu cũng là quy luật tự nhiên. Già không phải là bệnh nhưng khi tuổi già, nhiều chức năng suy giảm dần là điều kiện bệnh tật dễ phát sinh và phát triển. tuổi thọ trung bình dân cư vài chục năm qua tăng nhanh ở hầu hết...
Top