Loading...

sống khéo

  1. Cảnh Giới Hạnh Phúc Thực Sự: Thân Không Có Bệnh, Tâm Chẳng Lo Phiền

    Một người khi còn tráng niên, thanh xuân ít tuổi, ý chí hừng hực như ngựa bạch song phi, như chim ưng sải cánh, căng tràn nhựa sống. Nhưng hễ bước vào tuổi lão niên thì cơ thể bắt đầu trên đà xuống dốc. Lúc này mới minh bạch điều gì mới thực sự là hạnh phúc. La Ẩn, nhà thơ đời Đường có câu...
  2. Thẳng Tính

    Thẳng tính, có phải là nghĩ gì nói đó? Thẳng tính là nói ra suy nghĩ của mình, không để trong bụng. Thẳng tính dĩ nhiên được xem là một đức tính, trái ngược đức tính này là lươn lẹo và thiếu trung thực. Như trên giải thích thì thẳng tính có hai phần, phần một là nóivà phần hai là suy nghĩ của...
Top