Loading...

sinh viên việt kiều tìm bạn

  1. MỸ Gia Đình Vk Tìm Bạn Cho Con Trai

    Gia đình VK bắc Mỹ, thành phần trí thức trung lưu, tìm bạn ở Việt Nam cho con trai sinh năm 1994, sinh viên năm thứ 4 ngành Materials Engineering, khoa Applied Science, trường UBC, theo đạo Tin Lành. Mong gặp được con gái Việt Nam nhỏ tuổi hơn, ngoan hiền, đảm đang, gia đình nền nếp, giáo dục...