Loading...

sinh trắc vân tay mỹ

  1. Fmtech

    Khởi nghiệp kinh doanh với sinh trắc vân tay fmtech

    Tại Fmtech đang phát triển khá nhanh một mô hình nhượng quyền kinh doanh sinh trắc học dấu vân tay USA (franchise) với vốn đầu tư thấp và dễ làm. Kinh doanh sinh trắc vân tay với… 15 triệu đồng Có hai dạng nhượng quyền ở Fmtech hiện giờ là sử dụng thương hiệu có sẵn của công ty hoặc tự tạo...
Top