Loading...

nhân giống su hào

  1. Sản Xuất Hạt Giống Su Hào

    Sản xuất hạt giống su hào Những giống su hào sơm (dọc tăm) và trung (dọc trung) có thể sản xuất hạt giống ở vùng núi cao như: Sapa(Lào Cai), Đồng Văn (Hà Giang)... Khi sản xuất hạt giống phải chú ý tới những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hạt giống như: Đất đai phải màu mỡ, tơi xốp, tưới tiêu...