Loading...

ngữ pháp tiếng anh

  1. bongsara

    Mẹo học ngữ pháp tiếng Anh thông qua cách thức ghi nhớ của bộ não

    Trí nhớ của con người được hình thành qua ba giai đoạn: Tiếp nhận thông tin, lưu trữ thông tin và truy xuất thông tin để sử dụng. Nhờ có khả năng hình thành trí nhớ mà con người mới có thể tích luỹ kiến thức, học tập và phát triển Chúng ta càng nhanh chóng khai thác và ứng dụng các mẹo học tập...
  2. Phần Mềm Ngữ Pháp Tiếng Anh - English Grammar

    English Grammar - Học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả English Grammar tích hợp hơn 357 mục ngữ pháp, hơn 338 bài đọc từ đơn giản đến phức tạp giới thiệu về nền văn hóa Anh Mỹ và hơn 2003 bài luyện nói với các tình huống giao tiếp thường gặp trong thực tế ở nhiều lĩnh vực như kinh tế xã hội, nghiên...
Top