Loading...

nạo phá thai thai an toàn

  1. ngoclan160162

    Thời Điểm Nào Phá Thai An Toàn Nhất

    Hiện nay tỉ lệ phá thai đang ngày ngày một nhiều và có dấu hiệu nâng cao vọt trong những năm sắp đây, theo thống kê mới nhất của công ty Y tế Thế giới Việt Nam ở vị trí trang bị ba mang 1,52 triệu ca phá thai mỗi năm, số lượng nữ giới nạo phá thai những năm qua gần như không giảm và độ tuổi phá...
Top