Loading...

mmo

  1. Bạn Có Tin Kiếm Được 25$/h Chỉ Với Xem Video Quảng Cáo ?

    Bạn có tin có công việc chỉ ngồi xem video quảng cáo trong 1 giờ đồng hồ mà kiếm được những 25$ ? thật khó tin phải không nhưng đó là sự thật. Để vượt qua ông tướng Youtube , THWglobal đã cho ra dự án xem video quảng cáo và trả thưởng cho người xem 25$ mỗi giờ. Các video quảng cáo này sẽ được...