Loading...

microsoft office

  1. Office 365 Có Gì Khác So Với Microsoft Office

    Office 365 là gì? Khác như thế nào so với Microsoft Office? "Office 365" đề cập đến các gói thuê bao bao gồm quyền truy nhập vào các ứng dụng Office cộng với các dịch vụ hiệu suất khác được cung cấp trên Internet (dịch vụ điện toán đám mây), chẳng hạn như hội thảo web Lync và email được lưu trữ...