Loading...

lọc vòi sen

  1. long.1205

    Bạn có đang tắm đúng cách để có được mái tóc mượt mà?

    Đã có ai sử dụng nước máy mà chưa từng thấy có mùi lạ chưa ah? Chắc chắn 100% người sử dụng đều thấy điều này, nhưng đó là mùi gì? Có ảnh hưởng tới sức khoẻ, có độc hại hay không? Tại sao đã gọi là “nước sạch” mà lại có “mùi lạ”? Mùi là lạ từ nước máy mang lại, đó chính là mùi clo dư. Vậy người...
  2. long.1205

    Bạn có đang tắm đúng cách để có được làn da đẹp?

    Đã có ai sử dụng nước máy mà chưa từng thấy có mùi lạ chưa ah? Chắc chắn 100% người sử dụng đều thấy điều này, nhưng đó là mùi gì? Có ảnh hưởng tới sức khoẻ, có độc hại hay không? Tại sao đã gọi là “nước sạch” mà lại có “mùi lạ”? Mùi là lạ từ nước máy mang lại, đó chính là mùi clo dư. Vậy người...