Loading...

làm tóc

  1. Học Nghề Tóc, Nghề Mưu Sinh

    Làm nhà nước lương ba cọc ba đồng, không đủ trang trải cuộc sống các mọi người ạ. Nên em thương lượng với chồng định theo học 1 khóa dạy nghề tóc, rồi về mở tiệm. Vừa tiện chăm con lại có đồng ra đồng vào, thuê ở gần nhà nữa đông dân cư mà ít tiệm làm tóc lắm, nhu cầu của họ cũng cao. May mà em...
Top