Loading...

kích sóng wifi

  1. Kích Sóng Wifi, Chẳng Lo Sóng Yếu!

    Gia đình bạn vẫn đang sử dụng modem 2 râu truyền thống, tuy nhiên modem này dường như không thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng của gia đình bạn. Khi bạn đặt modem này ở tầng 1 và môi trường có nhiều vật cản thì ngay cả tầng 2 cũng chỉ thu wifi một cách yếu ớt. Vậy làm sao bạn có thể mở rộng phạm...