Loading...

khoai tây

  1. Khoai Tây - Yêu Cầu Điều Kiện Ngoài Cảnh

    Khoai tây - Yêu cầu điều kiện ngoài cảnh Đất và chất dinh dưỡng Đất và độ pH Khoai tây là một loại cây trồng có thích nghi rộng đối với nhiều loại đất và độ pH. Tuy nhiên trồng khoai tây trên đất cát pha, đất phù sa ven sông và thịt nhẹ, tơi xốp, tầng canh tác dày, giàu chất dinh dưỡng thì...
  2. Yêu Cầu Điều Kiện Ngoại Cảnh Trồng Khoai Tây

    Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh trồng khoai tây Đất và chất dinh dưỡng -Đất và độ pH: +Khoai tây là loại cây trồng có thích nghi rộng đến nhiều loại đất và độ pH. Tuy nhiên trồng khoai tây trên đất cát pha, đất phù sa bên sông và đất thịt nhẹ, tơi xốp, tầng canh tác dày, giàu chất dinh dưỡng...
  3. Khoai Tây - Giá Trị Dinh Dưỡng, Ý Nghĩa Kinh Tế Và Đặc Điểm

    Khoai tây - Giá trị dinh dưỡng,ý nghĩa kinh tế và đặc điểm Giá trị dinh dưỡng của khoai tây -Khoai tây là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao. Trong củ (thân củ) khoai tây chứa nhiều chất quan trọng như: tinh bột, đạm, đường, nhiều loại vitamin: A,B1,B2,B3,PP, đặc biệt là vitamin C...